Tuesday, May 3, 2011

Keutamaan Cinta Kerana Allah

Daripada Abu Muslim al-Khaulani drp Mua'z bin Jabal r.a., ia berkata:"Aku mendengar Rasulullah s.a.w menceritakan drp Tuhannya dgn sabdanya:'Orang yg bercinta krn Allah berada di atas mimbar drp cahaya dlm naungan Arasy pada hari yg tiada naungan kecuali naungannya."
       
       Abu Muslim menyambung:"Kemudian aku keluar hingga bertemu Ubaidah bin al-Samit, lalu aku menyebutkan kepadanya hadis Mu'az bin Jabal,maka ia menyatakan:

      'Aku mendengar Rasulullah s.a.w menceritakan drp Tuhannya yg berfirman: 'Cinta-ku berhak utk org yg bercinta krn-Ku, dan cinta-Ku berhak utk orang yg saling berkunjung kerana-Ku."Orang yg bercinta krn Allah berada diatas mimbar drp cahaya dlm naungan Arasy pada hari yg tiada naungan keculi naungannya."
                                                                                                                                (Riwayat Ahmad)